درباره صنایع چوب و فلز وَد

این شرکت حاصل یک تفکر تحول گرا و کارآمد، همچنین زیبا محور است.این گروه در سال ۱۳۷۹ با اهداف بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه تولید و توزیع محصولات ساختمانی ( درهای آپارتمانی، ضد حریق و …) نهاد و با رویکردی انقلابی در زمینه تولید داخلی توانسته است در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند.

صنایع چوب و فلز وَد